Vergi dairesinde kahve içmeye bekleriz


Burak Oğuz
burak@noktax.com
 
 


Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanını kaybettik. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, vergi gibi can sıkıcı bir konuya fıkra ve esprilerle herkese sevdirmişti. Kendisini Rahmetle anıyor ve onun bir anekdotunu aktarıyorum;

“Bir iş adamına vergi dairesinden mektup gelir.

“yarın saat 9’da vergi dairesine davet” edilmektedir. Mektubu alan işadamı telaşlanır, merak eder. Deli tavuk gibi dolanır, acaba ne hata yaptık, ne oldu, ne ceza yiyeceğiz diye. Sabaha kadar gözüne uyku girmez.

Sabah 9’da soluğu vergi dairesinde alır, heyecan içinde. Hemen ne olup bittiğini öğrenmeye çalışır. Memur durumu açıklar :“iyi bir mükellef olduğunuz ve vergilerinizi düzenli ödediğiniz için Müdür bey size plaket verecek.” İş adamı derin bir OHHH çeker ama içinden de söylenir. “sizin deee… vereceğiniz plaketindeee…”

Maliye Bakanlığı 25.07. 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınladığı tebliğ ile vergi mevzuatımızda yeni ihdas edilen “ izaha davet” müessesesini getirdi.

Oluşturulacak izah tespit komisyonları aracılığı ile mükellefler nezdinde riskli, şüpheli ya da gerçeği yansıtmadığı düşünülen durumların tespiti yapılarak mükelleften yapmış olduğu ön inceleme ile ilgili izahta bulunmasını isteyecek.

İzah gelen cevap komisyon İçin tatmin edici olursa incelemeye sevk edilmeyecek, cevap yeterli olarak kabul edilmez ise mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmak üzere incelmeye sevk edilecek. Ya da mükellef komisyonun kendisini izaha çağırması üzerine hatasını eksiğini kabul edip vergi incelemesine ve vergi yargısına gitmeksizin kendisine sunulan indirimden faydalanıp ödemediği veya eksik ödediği vergiyi ödeyip konuyu kapatacaktır.

1 Eylül 2017 tarihinden itibaren başlayan ‘İzaha Davet’ uygulamasında davet konuları şu 16 maddede toplanıyor:

Buna göre, Maliye Bakanlığınca izaha davet kapsamına alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

•             Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi

•             Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi

•             Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet Edilmesi

•             Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilme

•             Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

•             Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Bundan böyle vergi dairesinden davet mektubu alırsanız telaş yapmanıza gerek yok.Tarih: 09.09.2017 11:20